IVK og hjerneforskningen

Den seneste hjerneforskning er begyndt at interessere sig for om der er en sammenhæng mellem hjernens udvikling og funktion, og vores evne til empati og trivsel, lykke, livsduelighed, ydeevne, forventet levealder, osv.

I vores sidst ankomne hjernedel, frontallapperne, ligger vores evne til empati og medmenneskelighed

Egentlig har vi 3 hjerner. De ligger ovenpå hinanden i den rækkefølge, de er kommet til gennem vores udvikling. Flere hjerneforskere mener nu, at vi har en ny hjerne på vej, der byder på et bevidsthedsniveau, der er langt mere vågent, nærværende og empatisk. Den nye hjerne ligger i den forreste del af hjernen, det der hedder frontallapperne. I de seneste år er der kommet flere studier, der viser, at bestemte former for meditation kan forøge aktiviteten I den del af hjernen. Når det sker, fortæller forsøgspersonerne om en oplevelse af ekstrem klarhed, og forbundethed med andre levende væsner. I mange år har forskere hjulpet erhvervsledere, elitesportsfolk og andre med at træne hjernen til at producere bestemte hjernebølger i frontallapperne, fordi det giver bedre indre balance, bedre stresshåndtering, mere energi, overblik, mental klarhed, større koncentrationsevne og fokus, og dermed ydeevne.

Høj aktivitet i frontallapperne gør mennesker mere empatiske

Der opnås også en større sammenhæng mellem højre og venstre hjernehalvdel. Den venstre sproglige, verbale og analytiske og den højre kreative, visuelle del. Hos rigtig mange mennesker er den venstre halvdel stærkt dominerende. Det kan man måle på hjernebølgerne. Den højre hjerne halvdel er unik for os som mennesker, den giver os kontakt med det, som virkelig betyder noget: fred, glæde, kreativitet og det spirituelle.

Man har således fundet, at udviklingen af frontallapperne også udvikler større empati og en udpræget oplevelse af forbundenhed med andet levende. Vi bliver mere humane og kærlige mennesker, når pandelapperne udvikles mere.

IVK træning øger vores aktivitet i frontallapperne

Det interessante i forhold til IVK er, at i søgningen efter, hvad der så kan give os større aktivitet i frontallappernes hjernebølger har nogle undersøgelser (j.f. BePeace med understøttelse af Heart Math, Stanford University) fundet, at IVK træning som også meditation netop giver disse rolige, aktive hjernebølger i frontallapperne.

Hvorfor? Fordi IVK giver hjælper os til at se om bag vores tilfældige, kulturelt betingede verbale udtryk til de behov, der ligger bag. Og de behov er universelle, ens for alle mennesker uanset kultur og opvækst. Derfor hjælper fokus på behovene os med at genkende andre mennesker i os selv. Det giver os forståelsen og næstekærligheden. Og det giver os tilliden, roen og den indre balance.

Nyheder