Hvad er Ikkevoldelig Kommunikation

Ikkevoldelig Kommunikation

......

hvor kommer det fra og hvad er kernebudskabet?

Ikkevoldelig Kommunikation byder på en bestemt måde at anskue mennesker og relationer på

Ikkevoldelig Kommunikation er et menneskesyn og en måde at kommunikere på. Helt centralt er intentionen om at møde sig selv og andre mennesker med fokus på at forstå og skabe kontakt. Det vi søger kontakt med er hvilke behov, der er på spil hos os selv og andre.

Ikkevoldelig Kommunikation er udviklet af den amerikanske psykolog Marshall B Rosenberg, ph.d. Rosenberg er meget optaget af, hvad der skaber fred og trivsel imellem mennesker. Hvorfor forbliver nogen mennesker varme og udømmende trods krig og vold i deres liv, mens andre mennesker med tilsyneladende mindre traumatiske liv udvikler aggressivitet, utålmodighed og vrede over ting som at skulle vente i bilkø, et barn der smider sig på gulvet i supermarkedet, pladstrængsel i bussen, mv.

Marshall Rosenberg argumenter for at alt hvad mennesker nogensinde gør, gør de i et forsøg på at møde behov. Nogle gange forsøger vi at møde vores behov på måder som er tragiske, desperate, destruktive eller selvdestruktive, og som somme tider oveni købet gør det svært for andre at forstå os og imødekomme os. Men, det hjælper ikke på en aggressiv og ubehagelig kommunikation og adfærd at irettesætte, kritisere og bebrejde mennesker for at forsøge at møde deres behov på desperate måder .det efterlader blot deres behov endnu mere umødte, og gør deres forsøg på at få dem mødt endnu mere desperate. Derfor må vi, hvis vi ønsker fred mellem nationer, på arbejdspladser og i vores private relationer, starte med at holde op med at dømme og kritisere og vende blikket mod de grundbehov alle prøver at få hørt.

Grundlaget for Ikkevoldelig Kommunikation er den antagelse at

  1. vi har følelser FORDI vi har behov. Vores følelser er nerveimpulser i vores biologiske system, der advarer os, når vi har umødte behov (så føler vi vrede, irritation, angst, uro, mv.) og fortæller os det, når vores behov er mødt (så føler vi glæde, varme, entusiasme, ro, mv.).

  2. alt hvad vi gør, gør vi for at opfylde behov. Uanset hvordan vi taler eller handler, så gør vi det for at få hørt/mødt vores basale behov.

  3. behov er universelle, ligeværdige og genkendelige for alle. Dermed skelner IVK mellem behov og strategier (det vi gør for at møde vores behov). Det er sjældent vores behov, der skaber konflikter, det er vores strategier til at forsøge at møde vores behov, vi er uenige om. Og det er vi, fordi de strategier vi vælger afhænger af vores kulturbaggrund, køn, alder, religion, historie, mm. Derfor er vi ofte meget forskellige på strateginiveau og har svært ved at nå og forstå hinanden på det niveau. Behovene kan vi til gengæld genkende hos hinanden og derfor har vi lettere ved at forstå hinanden og ville hinanden, når vi taler ud fra behov før løsninger.

  4. når vi kan se og forstå hinanden på behovsplan, kan vi lettere finde strategier/løsninger, som tager hensyn til alle behov.

Ikkevoldelig Kommunikation byder på en konkret kommunikationsmodel

Den måde, vi har lært at tænke og kommunikere på gør det ikke let for os at opnå kontakt og forståelse hverken med os selv eller andre. I sit mangeårige arbejde som klinisk psykolog interesserede Marshall B. Rosenberg sig særligt for, hvad det er der giver os oprigtig kontakt med os selv og andre. Hvad er det, der gør, at vi oplever os hørt og forståede i vores dialog med os selv og andre. Herudfra har Marshall B Rosenberg udviklet en kommunikationsnøgle, som kan hjælpe os med at få den kontakt, vi ønsker. Den anbefaler os at udtrykke det vi oplever som observationer (i stedet for tolkninger, vurderinger og domme), at fortælle hvordan vi har det med det vi oplever, uden at give andre ansvaret for vores oplevelse, at finde ind til de behov, som vores følelser vil gøre os opmærksom på, og at finde på konkret(e) strategi(er) / aktive skridt, som vi tror vil bidrage til at opfylde vores behov bedre.

Ikkevoldelig Kommunikation dialog er en dans mellem ærlighed og empati

Ikkevoldelig Kommunikation anbefaler at vi i dialog med andre veksler mellem at fortælle ærligt hvad der sker i os selv og lytte til hvad der sker i andre med empati. Både ærligheden og empatien følger ovenstående nøgle, og adskiller sig på nogle væsentlige punkter fra andre bud på, hvad ærlighed og empati er.

Erfaringerne med Ikkevoldelig Kommunikation

Erfaringerne med Ikkevoldelig Kommunikation er, at hvis vi, i stedet for at tænke og dømme, forholder os nysgerrige, åbne og udømmende overfor intensionerne med det, der siges og gøres, kan vi skabe den kontakt med os selv og andre, som er grundlæggende for vores velbefindende og vores selvværd. Velbefindende og selvværd er grundlæggende for vores motivation og skaberkraft og ikke mindst vores lyst til at bidrage til at møde andres behov.

Nyheder