Hvorfor IVK?

I vores liv, i familien, på arbejdspladsen og alle situationer, hvor vi konfronteres med andre mennesker, bliver vi hele tiden udfordret på vores forskelligheder. Forskellige ønsker og forventninger skaber konflikter. Konflikter kan let give stress, skabe afstand og tappe alvorligt på energien og trivslen for alle. Konflikter kan også være den kraft og spænding, der skaber kvalitet i kontakten, fordyber vores relationer, fører til kreativitet og får nye veje til at blomstre op. Det kommer helt an på, hvordan konflikterne håndteres!

Mange konfliktløsningsmetoder kan hjælpe os med at finde win-win løsninger på konkrete problemer. Nogle gange bliver effekten kortvarig, fordi der ikke er kontakt omkring BEHOVENE bag de problemer, der søges løst. IVK giver parterne i en konflikt redskaber til at skabe kontakt og afklare behov, så løsningerne bliver konkrete og relevante.

IVK byder på et simpelt dialog-værktøj, der taler til vores natur. IVK kan bruges fra dag 1, samtidig med at det bliver stadig mere meningsfuldt og effektivt jo mere man arbejder med det, idet IVK samtidig byder på et helt nyt menneskesyn og samfundsparadigme.

IVK er ikke et quick fix. Men udfordringen ligger ikke i at forstå IVK. Den ligger oftest i at aflære det vi plejer at gøre. Det hjælper at øve sig!

IVK gør os i stand til at få en helt unik og meget dyb kontakt med, hvad der virkelig foregår i os selv og andre mennesker. Dermed hjælper IVK os med at se andre mennesker som mennesker. Og når vi kan se mennesket i andre, kan vi have den forunderlige oplevelse, at den vrede eller irritation, vi havde lige før, , pludselig fordufter. Det sker fordi vi kan genkende andre mennesker i os selv, når det er deres følelser og behov vi ser, og ikke kun deres adfærd. Når vi genkender andre i os selv, får vi direkte adgang den empatiske, medfølende side, der er i os alle.

Nyheder