Sidens funktioner

UDVALGTE MENUER
Menunavn

NETVÆRK

(login nødvendigt for adgang til funktionerne)
Et socialt redskab. Her er det muligt at dele billeder, video (fra bl.a. YouTube), skrive til hinanden, skrive på den fælles væg, oprette grupper, oprette begivenheder hvor medlemmer kan melde sig til og fra.

De personligt udvalgte videoer der lægges ind her, bliver automatisk tilgængelige i menuen Inspiration, så alle kan lade sig inspirere af hvad du kan lide - på den måde, kan vi hurtigt få lavet en kæmpe samling af videoklip, der støtter op om værdierne bag IVK.


GRUPPER (Funktion under NETVÆRK)

Grupper kan oprettes af alle der er logget ind på sidden. Grupper kan sættes til at være offentlige eller lukkede og er et yderst velegnet til at danne ramme om f.eks en øvegruppe dens aktiviteter. I grupperne kan man oprette diskussioner, begivenheder(med let angivelse af hvem der møder op), dele billeder, video og andre dokumenter. Man kan som gruppeadministrator sende besked til alle medlemmer i gruppen. Gruppefunktionen kan f.eks. bruges til at danne ramme om en IVK-øvegruppe eller en interessegruppe eller en arbejdsgruppe.

TRÆNING Her finder du en liste med trænere og undervisere, samt noget om øvegrupper.

KORT & FIND Er en avanceret søgedatabase, som giver let adgang til relevante informationer.

Hvis man f.eks gerne vil finde en øvegruppefacilitator som gerne vil facilitere i et givent område - klikker man på “Øvegruppe-facilitatorer” og derefter på det område på kortet man bor i.

Ligeledes med: Øvegruppeinteresserede Undervisere Trænere:

KALENDER Her findes IVK kurser, workshops, mv.

BLOG Her kan alle registrerede skrive indlæg. Vi ser gerne at indholdet er i overensstemmelse med værdierne bag IVK.
Det er muligt at tillade at andre kommenterer på dit indlæg.

INSPIRATION Her findes links, video, artikler

MATERIALER Hvis du gerne vil købe materialer der har med IVK at gøre, finder du en del af dem her.

FIVK her finder du bl.a Bestyrelsen, Din medlemsstatus (udløb - login nødvendigt),

Nyheder