FIVK NYHEDSBREV Forår 2018

faktura logo 

FIVK NYHEDSBREV

Generalforsamling 2018

Kære Gæst,

Det er tid til en ny generalforsamling for FIVK. Sæt kryds i kalenderen d. 20. marts kl 15-17.

Ved sidste generalforsamling blev det besluttet stadig at fortsætte foreningen. Også sådan, at eventuelle projekter kan søge funding gennem FIVK som forening. Netop nu er Pernille Plantener, Gitte Kjær-Westermann og Inge Brink igang med projekter, hvor det påtænkes at søge funding gennem FIVK.

Pernille Plantener tilbyder fx gennem FIVK at 6-8 personer kan være med i et EU-finansieret projekt, der blandt andet omfatter en betalt rejse til en International Intensive Training (IIT), 10 dages undervisning og samvær med andre IVK-entusiaster i UK fra 1.-10. december 2018. Der er stop for tilmelding, men man kan komme på venteliste. For mere info, kontakt Pernille Plantener: pernille@businessbyheart.dk 

Til generalforsamling 2017 blev det besluttet at Pernille Plantener, Kristiane Korf og Gitte Kjær-Wesstermann fortsatte i bestyrelsen. Inge Brink fortsatte ikke. Gitte KW blev valgt som formand. Gitte Jepsen fortsatte som kasserer. Pernille blev kasser-suppleant. Anniliva fortsatte som knofedter. Bo Møller blev valgt til revisor.

Generalforsamling 2018 - dagorden 

Sted: En café i København. Defineres, når vi nærmer os

Tid: 20 marts 2018 kl 15-17

Tilmelding: ikke nødvendig, men for planlægningens skyld må I gerne tilkendegive, om I kommer til Gitte på gitte@livingcommunication.dk eller Kristiane på kristianekorf@hotmail.com

15:00-17:00 - Generalforsamling med følgende dagorden:

1.      Valg af dirigent og referent 

2.      Bestyrelsens beretning 

3.      Beretning om aktiviteter siden sidst 

4.      FIVK's fremtid.

5.      Regnskab og budget

6.      Bestyrelse 

7.      Revisor 

9.      Mulige arbejdsopgaver fremadrettet

10.    Eventuelt

Vi ses til generalforsamlingen

 - - -
Ikke interesseret længere?