FIVK NYHEDSBREV

faktura logo 

FIVK NYHEDSBREV forår 2017

Generalforsamling 2017

Kære Gæst,

Det er tid til en ny generalforsamling for FIVK. Sæt kryds i kalenderen d. 8. maj kl 18-20.

Ved sidste generalforsamling blev det besluttet stadig at fortsætte foreningen, med de aktiviteter, folk har været glade for, f.eks. dem Kristiane og Anniliva arrangerer. Også sådan, at eventuelle projekter kan søge funding gennem FIVK som forening.

Gitte KW og Kristiane Korf genvalgtes til bestyrelsen. Gitte KW som formand. Pernille Plantener og Inge Brink valgtes ligeledes ind i bestyrelsen. Gitte Jepsen fortsatte som kasserer og Anniliva som knofedter.  

Generalforsamling afholdes i år den 8. maj kl 18-20, inkl. et kort oplæg ved Pernille, Inge og Gitte om et aktuelt projekt der handler om forældreevne i familier, hvor børn udsættes for vold.

Generalforsamling - dagorden og tema 

Sted: Dybbølsgade 48 på Vesterbro.

Tid: 8. maj 2017 kl 18-20

Tilmelding: ikke nødvendig, men for planlægningens skyld må I gerne tilkendegive, om I kommer til Gitte på gitte@livingcommunication.dk eller Kristiane på kristianekorf@hotmail.com

18:00-18:30 - 'Fra vold til venlighed' v. Pernille, Inge og Gitte

Nyt projekt sætter fokus på udsatte børns trivsel gennem forældrenes trivsel. Ved at udvikle forældrenes evne til dialog, empati og tydelighed, mener vi at børn, der oplever vold i hjemmet, kan få en opvækst med mere respekt og tryghed.

17 % af alle børn i Danmark oplever vold i hjemmet, enten som vidner eller på egen krop! Folketingets overgrebspakke fra 2012 skulle reducere forekomsten af vold i hjemmene, men der er sket meget lidt. En forklaring kan være, at pakken ikke indeholdt initativer overfor forældrene. Vi mener, forældreneevnen er den måske vigtigste faktor for børns trivsel, og projektet sætter derfor fokus på det. Vores udgangspunkt er, at voldelige forældre vil gerne have bedre kontakt med deres børn. De vil gerne have hjælp til at komme ud af mønstre med vold som strategi, men de vil ikke belæres og opdrages på.

Projektet er et pilotprojekt. Vi arbejder både med medarbejderne på opholdssteder og direkte med forældrene for at finde de bedste måder, hvorpå vi kan skabe varig forandring i forældres voldsadfærd. Vi har tilsagn fra 3 opholdssteder gennem paraplyen 'Startsskuddet' og forventer at finansiere via funding. Vi kombinerer i projektet IVK og Marshall Rosenberg med Ross Greene - Collaborative Problem Solving (CPS ) og Dan Siegel, Bonnie Badenoch m.fl.: Interpersonal Neurobiology.

18:30-20:00 - Generalforsamling med følgende dagorden:

1.      Valg af dirigent og referent 

2.      Bestyrelsens beretning 

3.      Beretning om aktiviteter siden sidst 

4.      FIVK's fremtid.

5.      Regnskab og budget

6.      Bestyrelse 

7.      Revisor 

8.      Kontingent og medlemmer afviklet

9.      Mulige arbejdsopgaver fremadrettet

10.    Eventuelt

Vi ses til generalforsamlingen

 - - -
Ikke interesseret længere?