FIVK NYHEDSBREV maj 2016

faktura logo 

FIVK NYHEDSBREV

Generalforsamling 2016

Kære Gæst,

Ved sidste generalforsamling blev det besluttet at fortsætte foreningen, dog på lavt blus, med de aktiviteter, folk har været glade for, f.eks. dem Kristiane og Anniliva arrangerer. Der er blevet holdt et par rigtig fine arrangementer, med pænt fremmøde, blandt andet et i samarbejde med Liv Kom. Tak for Kristiane og Anniliva for aldrig svigtende knofedt.

Der blev valgt en ny bestyrelse på sidste generalforsamling, og det blev besluttet at også den skulle fungere på lavt blus, uden fast mødestruktur.

Som forening skal der årligt holdes en generalforsamling, og jeg skal på bestyrelsens vegne beklage, at den ikke kommer ud rettidigt i år. Det starter vi mødet med at forholde os til. Generalforsamling afholdes i år den 18 juni kl 18-21, inkl. temaoplæg af Lars Rau om konflikthåndtering og mægling

Generalforsamling - dagorden og temaaften 

Sted: Dybbølsgade 48 på Vesterbro.

Tid: 18. juni kl 18-21

Tilmelding: ikke nødvendig, men for planlægningens skyld må I gerne tilkendegive, om I kommer til Gitte på gitte@livingcommunication.dk eller Kristiane på kristianekorf@hotmail.com

18:00-19:30 Generalforsamling med følgende dagorden:

1.      Valg af dirigent og referent 

2.      Bestyrelsens beretning 

3.      Beretning om aktiviteter siden sidst 

4.      FIVK's fremtid.

5.      Regnskab og budget

6.      Bestyrelse 

7.      Revisor 

8.      Kontingent og medlemmer afviklet

9.      Mulige arbejdsopgaver fremadrettet

10.    Eventuelt

20:00-21:30        Oplæg ved Lars Rau om konfliktmægling

Lars Rau har en master som konfliktmægler fra Københavns Universitet, og arbejder med åben konfliktrådgivning hos Center for Konfliktløsning. Han her tidligere leder gennem 7 år af NABO-Center Amager - et værested for psykisk sårbare.

Vi glæder os til Lars Raus guldkorn i forhold til konfliktmægling

 

Vi ses til generalforsamlingen

 - - -
Ikke interesseret længere?