FIVK NYHEDSBREV Forår 2014

faktura logo 

FIVK NYHEDSBREV

Forår 2014

Kære Gæst,Bøgeskov

Velkommen til FIVK nyhedsbrev forår 2014. I skrivende stund skinner solen og temperaturen nærmer sig det sommerlige skønt vi kun lige er gået ind i maj. Mælkebøtter og bøg er sprunget ud og i Øresund er temperaturen allerede oppe på 11 grader. Det er næsten ikke koldt :). I FIVK har foråret budt på både øveaftener, bestyrelsesmøder, generalforsamling og tema aften. I nyhedsbrevet her kan du læse mere om de aktiviteter, vi har haft siden sidst og de nye som kommer. 

God fornøjelse

Gode hilsner på bestyrelsens vegne, Gitte Kjær-Westermann (nyhedsbrevredaktør)

NYT

Bestyrelsesmøde via Skype d. 9 januar, 12 februar, 18 marts og 24 april

Bestyrelsen har i grunden været ualmindelig aktiv de seneste måneder med hele 4 bestyrelsesmøder siden december. Faste punkter på dagsordenen er altid hjemmesidens og nyhedsbrevets indhold og form, øvegruppe aftenerne og hvordan det går med dem, samt planlægning af aktiviteter, så som generalforsamlingen og temaaftenen om Enneagrammets visdom og IVK, som blev afholdt 10 april. Vi har også i foråret diskuteret girafsprog.dk's mulige fremtid og mere samarbejde på tværs mellem trænere og udbydere i Danmark. Der foreligger referater af alle møder. Du kan hente referaterne her. (Du skal være logget ind for at kunne hente)

Enneagrammet 1Generalforsamling 2014 d. 10. april 2014, 10-16, inkl. temadag om
Enneagrammets visdom og IVK

Generalforsamlingen blev holdt i 'konfliktværstedet' i dybbølsgade på Vesterbro, hvor også øveaftener afholdes i øjeblikket. Vi takker Kristiane og Anniliva for knofedt og lokaler :). Der var et pænt fremmøde til generalforsamlingen, og vi takker alle, som valgte at bruge deres aften sammen med os. Med Thomas Lester som tovholder kom vi igennem dagsordenen og et par gode debatter om FIVKs fremtid og virke.

Efterfølgende holdt Bo Hagensten Møller og Gitte Kjær-Westermann oplæg om Enneagrammet og refleksioner over synergien / læring i forhold til IVK. Se blog indlæg på FIVK's hjemmeside for et resumé af nogle af de refleksioner, læringen omkring Enneagrammet kunne sætte igang i forhold til IVK. Følg dette link. På hjemmesiden kan du endvidere finde Bo's slides og Gitte's slides fra aftenen.

Læs referat af generalforsamlingen her

!!! NYE ØVEAFTENER !!! 

Øveaftenerne er en succes, og vi har i bestyrelsen besluttet så vidt muligt at tilbyde øveaftener ca. hver 6 uge. Planlagte øveaftener indtil jul:

Torsdag d. 19. juni kl. 18-21, facilitator: CT Gitte Kjær-Westermann, tid og sted: Konflikthuset på Vesterbro, Dybbølsgade 48. Tema: defineres senere.

Torsdag d. 28 august kl. 18-21, facilitator: CT Geske Glahn, tid og sted: Konflikthuset på Vesterbro, Dybbølsgade 48. Tema: defineres senere.

Først i oktober - dato mangler fastlæggelse, facilitator: mangler fastlæggelse

Onsdag d. 12. november, kl 18-21, facilitator: CT Gitte B Carlsen, tid og sted: Konflikthuset på Vesterbro, Dybbølsgade 48. Tema: deltagernes ønsker

Tilmeld dig til ovenstående, på fivk.dk

Sidste øveaften afholdt med stor succes

Onsdag 26. februar kl. 18-21, facilitator: Gitte B Carlsen, tid og sted: Konflikthuset på Vesterbro, Dybbølsgade 48, kl 18-21. Tema: deltagernes ønsker.

Gitte BC fortæller: Det er længe siden, at jeg sidst havde været facilitator på en øvegrupeaften, så jeg var spændt, da jeg mødte op i "Konfliktværkstedet." Det var en stor fornøjelse. Der var stillet an og sørget for en rigelig og lækker forplejning.

Der kom 10-12 deltagere, og de fleste havde jeg ikke mødt før. Det glæder mig at øvegruppen tiltrækker nye med interesse for IVK. For mig er en øveaften en aften, hvor deltagerne kan øve sig i IVK-processen, så det gjorde vi. Det blev til to dansegulvs-processer, meget forskellige, både tids- og indholdsmæssigt. Udover det personlige udbytte de to dansere fik, synes jeg, at det efterfølgende gav anledning til megen relevant udveksling om IVK-processen, etik, timing, tid, etc. Jeg tog tilbage til Vendsyssel med en god fornemmelse af en gruppe, der gerne vil IVK, og som formår at invitere nye ind til en smagsprøve.

Tak til Anniliva og Kristiane, fordi i sørger for gode rammer, og tak til jer der kom. Jeg vil glæde mig til at komme igen.

 

Nye kurser

Gitte Kjær-Westermann og Living Communication udbyder flere kurser i efteråret, januar-febraur 2013_220blandt andet for FOA: 'Empatisk kommunikation med demente og deres omgivelser (FOA Frederiksberg, 10. sept. – 29. okt.) 'Lær at forstå, forebygge og håndtere konflikter' FOA 4. nov. – 16. dec.); Fordybelse i IVK (FOA Frederiksberg 23. sept. -1. okt.). Find din indre leder 1 og 2 vil sandsynligvis også blive udbudt igen gennem IVK Norge i efteråret. Kurserne udbydes gennem FinduddannelseFOA, IVK Norge og Living Communication. Klik på linkene og læs mere om kurserne.

Kurserne i indre ledelse sætter spot på det hele menneske. Mange er dygtige sætte sig mål for deres arbejdsliv. Nogle er også gode til at sætte sig mål for deres fysiske sundhed, kost og motion. Men noget tyder på, at få sætter sig mål for deres psykiske sundhed og de relationer de ønsker sig med andre, og sig selv. Og så kan balancen tippe, og det kan vi blive syge af. Hvorfor er det at vi er mindre ambitiøse med kvaliteten af de områder i vores liv, som egentligt betyder mest? Måske fordi vi tænker, at det er naturgivent at vi har det godt, er sunde, kan slappe af, kan kommunikere med andre og indgå i gode relationer og dialoger - det er ikke noget, vi behøver at lære noget om. Not so! Psykisk sundhed og trivsel, god kommunikation og varme relationer kommer sjældent af sig selv - det skal læres, næres og trænes, lige som alle andre gode vaner.

Det handler om indre ledelse, sundhed og balance. Det handler om at sørge for at holde sig selv ved lige hele vejen rundt, dvs. både intellektuelt (job), fysisk (krop), psykisk (relationer, selv og andre) og sjæleligt (restituering og indre ro)? Det handler om at have gode vaner for hvordan vi tænker, taler og agerer over for os selv og andre. Og om hvordan vi motiverer, producerer og ikke mindst restituerer og finder ro ind imellem.

En del mennesker trænger måske mere til at give deres indre leder et kompetenceløft end de trænger til flere IT kompetenceløft! Det handler kurserne ’Find din indre leder’ om.

gitte-brandenburg-carlsenGitte Brandenburg Carlsen udbyder kurser gennem sin virksomhed Giraf4Connection. For eks:

Empatisk Kommunikation (1 dag)
Lær at håndtere egne og andres følelser konstruktivt. På dette kursus bliver du fortrolig med anerkendende og empatisk kommunikation og lærer at være nærværende i kontakten med andre, så der skabes grundlag for at fremme forståelse, udvikling og samhørighed.

Skab gode relationer
Klar og nærværende kommunikation er omdrejningspunktet for empatisk kommunikation – du får sagt, hvad du mener, uden at træde andre over tæerne. Gennem en empatisk tilgang med øget bevidsthed om behovene bag det, vi siger, kan vi skabe åbne, ærlige og konstruktive relationer. Resultatet af dialog med udgangspunkt i empatisk kommunikation er et personligt udviklende og berigende samspil og samarbejde imellem mennesker. 

 

Sted og tilmelding: TeknologiskInstitut, se mere her

Datoer: 5. maj eller 12. september i Tåstrup. 10. september i Århus. Tidspunkt: 9.00-16.00. Der er fuld forplejning.

NYT KURSUSFORLØB på vej: Kroppens sprog, hjernen og IVK
Forløb over 4-6 aftner i foråret i København. Kurset er for personer som har deltaget i IVK-kurser svarende til minimum 4-6 dage og som er interesseret i også at udforske kroppens sprog. Er du interesseret så send mig en mail, så vil jeg holde dig opdateret. Mail: gittebrandenburgcarlsen@gmail.com.

 

Læs iøvrigt mere om Gittes aktuelle kurser på hendes hjemmeside her.

Pernille Plantener udbyder kurser gennem sin virksomhed BusinessByHeart. Pernille Plantener

”At reparere smerten ved forældreskab"

Det er værre at komme overens med den lidelse, man har forvoldt andre, end den man selv har oplevet. Det ved mange af os, der er forældre og som ville have ønsket, at vi havde handlet anderledes over for vores børn.

Genkender du det? Hvordan ville det være at få fred?

Emma Collins og Pernille Plantener hjælper dig på vej gennem fire 2-timers teleseminarer og to individuelle coachingsessioner. Det første teleseminar er tirsdag d. 16. september og derefter de efterfølgende tre tirsdage. Teleseminarerne foregår på engelsk. Læs hele beskrivelsen på Link: http://www.cnvc.org/trainingcal/view?training_id=2738

Interesseret? Deltag i den gratis intro 23. juni kl. 19-20.30. Meld dig til hos Pernille på pernille@businessbyheart.dk Læs iøvrigt mere om Pernilles aktuelle kurser på hendes hjemmeside her.

Læs iøvrigt mere om Pernilles aktuelle kurser på hendes hjemmeside her.

Trænere for trænere

Med kurset Træning for IVK-trænere, ønsker LivKom at bidrage til uddannelse af flere trænere i Liv Kom_logoDanmark. Både dem der ønsker at blive CNVC certificeret, og dem der bare gerne vil blive skarpere på anvendelsen af IVK i deres arbejde i øvrigt.

Kurset løber over 3 moduler.

På modul 2 har vi gæstelærer fra UK, Godfrey Spencer, som bringer mange års erfaring med kommunikation og mediation i multinationale selskaber, Nato og på TV. Han deltager i uddannelse og træning af IVK-trænere i flere lande.

Det første forløb af Træning for IVK-trænere startede i november 2013. Vi er så begejstret over starten, at vi allerede nu er klar med datoer for 2014/15.

Se mere på http://www.livkom.dk/joomla/index.php/calender/details/165-train-the-trainer-brug-ivk-i-dit-arbejde

Fortsat Opfordring

Vi vil rigtig gerne gøre det mere synligt, hvad der er af IVK aktiviteter, projekter og erfaringer rundt omkring. Så vi har en opfordring til dig: Bruger eller deler du IVK i dit liv eller arbejde, og har en historie at fortælle om det? Så send den til os! Vi vil gerne dele små historier om FIVK aktiviteter her i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Send til gitte@livingcommunication.dk

CNVC - hvad sker der globalt

På træner netværket udveksles der i øjeblikket omkring film og andet, der understøtter IVK arbejdet og forskning med det. Marshall Rosenbergs nominering til Nobels fredspris diskuteres også stadig, og flere af de danske trænere er involveret i debatten. Der er også lige nu en heftig debat om CNVC bestyrelsens virke og fremtid. Der er som altid en del trænere, som annoncerer deres kurser og workshops over trænernetværket. 

Du kan læse mere om CNVC på hjemmesiden: www.cnvc.org

 - - -
Ikke interesseret længere?