FIVK NYHEDSBREV MAJ 2013

faktura logo 

FIVK NYHEDSBREV

Nr. 89

Kære Gæst,

Velkommen til FIVK nyhedsbrev maj 2013. Der sker rigtig meget lige nu i FIVK. Den 24 April blev der holdt ordinært generalforsamlingsmøde, en ny bestyrelse så dagens lys og flere øveaftener og temadage blev planlagt. Læs med her.

Gode hilsner, Gitte Kjær-Westermann (ny nyhedsbrevredaktør)

NYT

Generalforsamling
Ud over beretninger, regnskab, budget, revisor, og alt hvad sådan en generalforsamling bør indeholde tog deltagerne også en runde med spørgsmålet: 'Under hvilke omstændigheder ville jeg være villig til at stille op til bestyrelsen?' Det kom der en meget interessant deling ud af, hvor det blev tydeligt, at der er både energi og drivkraft imellem deltagerne, med vægt på arrangementer og mindre på det administrative. Ud af runden opstod flere nye initiativer samt en ny bestyrelse. Hent referatet fra generalforsamlingen her. (du må være logget ind for at kunne hente)

En ny bestyrelse
Gitte BC (formand)
Gitte KW (nyhedsbrevansvarlig)
Bo (webmaster)
Gitte J (kasserer/bogholderi). 

Suppleanter: Birthe Bak og Kristiane Korf

Desuden er der til bestyrelsen tilknyttet flere ressourcepersoner, som bidrager med initiativer, organisering og praktisk arbejde i forbindelse med arrangementer og øveaftener.

Første konstituerende møde
Den nye bestyrelse holdt sit første konstituerende møde den 17 maj via Skype. Hent referatet her.
(du må være logget ind for at kunne hente)

Øveaftener i juni og august

Mandag d. 24. juni

Facilitator: Gitte Kjær-Westermann
Tema: Frit
Sted: Vesterbro, nærmere adresse oplyses i junis nyhedsbrev
Tilmelding: via hjemmesiden www.fivk.dk, eller Kristiane Korf: kristianekorf@hotmail.com

Tirsdag d. 20.august

Facilitator: Kristiane Korf og Anniliva Lemke
Tema: high-lights fra Sarah Peyton, evt. med en guidning i arbejdet med koordinering af de to hjernehalvdele
Sted: Vesterbro, nærmere adresse oplyses i junis nyhedsbrev
Tilmelding: via hjemmesiden www.fivk.dk, eller Kristiane Korf: kristianekorf@hotmail.com

Nye kurser
Gitte Kjær-Westermann og Living Communication udbyder kurset: Det empatiske element i ledelse

Starter op i København: modul 1: 3-5 juni og modul 2: september 2013

executive
coachingKurset har fokus på hvorfor, hvordan og hvornår empati er nyttig i ledelse. Vi arbejder blandt andet med træning i at opbygge en sund feedback og dialogkultur på arbejdspladsen, hvor der er fokus både på anerkendelse, og den udviklende kritik, som også er vigtig for både organisationens og de ansattes læring og fremdrift. Og vi arbejder med redskaber til at håndtere konflikter konstruktivt, så forskellighederne bidrager til dynamik og kreativitet. Og meget andet.

Kurset henvender sig både til dig der er leder, og gerne vil lære at blive bedre til at lytte og inddrage empatisk, og samtidig kunne give respektfuld feedback og kritik. Og kurset henvender sig til dig der er medarbejder, og gerne vil blive bedre til at efterspørge de egenskaber og kvaliteter, du gerne ser i en leder, for at du kan opleve respekt og føle dig taget alvorligt og motiveret.

Læs mere på vedhæftede invitation. Det empatiske element i ledelse

Pernille Plantener og BusinessByHeart udbyder kurset: First response, i samarbejde med Livsberigende kommunikation og Esbjerg kommune.

Datoer: 15-16 juni, samt 25 august.

Ny artikel: Dialog og anerkendelse minimerer konflikter 
Gitte B Carlsen har forsynet Sundhedscenteret i Horsens kommune med et kursus i anerkendende kommunikation for social-og sundhedshjælpere. Det er der kommet en fin artikel ud af i Fagbladet Sygeplejesken 9.2012. Gitte BC fortæller:

"I 2008 og 2009 lavede jeg et projekt i samarbejde med Horsens Kommune, med midler fra Velfærdsmnisteriet. Jeg tænker tilbage på det med glæde, ikke fordi det bare var super let, mere fordi personalet virkelig gik ind i det både med stor nysgerrighed og forbehold. Det var en stor fornøjelse at opleve når aha- oplevelserne dukkede op og når en medarbejder efter store anstrengelser pludselig kunne mærke empatiens kraft.

Når man laver et sådant projekt, er det aldrig til at vide om læringen og indsigterne bærer igennem til mere end et par måneder. Det er defor en dejligt at høre at medarbejderne, og dermed også borgerne, stadig har glæde at det de har med fra kursusdagene."

Læs mere om projektet her: 

Opfordring
Vi vil rigtig gerne gøre det mere synligt, hvad der er af IVK aktiviteter, projekter og erfaringer rundt omkring. Så vi har en opfordring til dig: Bruger eller deler du IVK i dit liv eller arbejde, og har en historie at fortælle om det? Så send den til os! Vi vil gerne dele små historier om FIVK aktiviteter her i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Send til gitte@livingcommunication.dk

CNVC - hvad sker der globalt?
På den nye bestyrelses første konstituerende møde besluttede vi at have lidt opdatering om hvad der sker på globalt plan i IVK med som et fast indslag i hvert nyhedsbrev. Som Certificerede Trænere er Gitte B Carlsen og jeg med i det globale Træner Netværk, som blandt andet har et meget aktivt internet forum, hvor der udveksles empati, reflektioner, udfordringer, forskning, inspiration og søges gode råd. Nogle trænere annoncerer også kurser og telekonferencer i det forum.

Lige nu foregår der for eks en livlig debat om hvorvidt vi rent faktisk kan sige med sikkerhed, at behov altid er positive. Der reflekteres over Marshalls inspiration hos Carl Rogers, Martin Buber, Foucault og Chomsky.  

Der er kommet et nyt board for nylig og de synes vældig aktive i de globale udvekslinger. Marshall er gået på pension, og omstændighederne omkring det har fyldt rigtigt meget de sidste 2 år. Nu synes der at være kommet ro på den del. Du kan læse mere om CNVC på hjemmesiden: www.cnvc.org

COMING UP

Temaaftener i efteråret
På generalforsamlingen blev det besluttet at afholde en serie temaaftener i efteråret indenfor IVK i praksis og IVK i business.

Datoer: 26 september, 3 oktober og 10 oktober

Tema-forslag: ’Effektive emails’, ’Effektive beslutninger’, ’Helhjertet og effektiv mødeledelse’, ’At vende klagere til allierede’

Arbejdsgruppe og facilitatorer: Pernille Plantener, Gitte Kjær-Westermann, Gitte B. Carlsen.  

SOM ALTID

Husk at du kan købe materialer og bøger gennem FIVKs bogudsalg på hjemmesiden.

 - - -
Ikke interesseret længere?
Vedhæftninger
201305_-_det_empatiske_element_i_ledelse_-_invitation.pdf